SPELEOFOTOGRAFIA 2004 – cena ZSF zlatá medaila

Za moje fotografie z jaskýň som získal cenu Zväzu slovenských fotografov – zlatú medailu.

SPELEOFOTOGRAFIA 2004
12. ročník súťažnej výstavy fotografií s medzinárodnou účasťou.
Doba trvania výstavy: 03. 11. 2004 – 30. 11. 2004
Miesto: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská ul. 4, Liptovský Mikuláš

Usporiadateľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenská speleologická spoločnoť, Správa slovenských jaskýň,  Zväz slovenských fotografov, Liptovský Mikuláš