Vladimír Škuta – nový člen APFSR

Od 1. mája 2011 som prijatý do Asociácie profesionálnych fotografov Slovenskej republiky.

Asociácia profesionálnych fotografov Slovenskej republiky (APSFR) je občianske združenie založené 25. júna 2007 a združujúce profesionálnych a aktívnych fotografov. Je rovnocenným partnerom iných umeleckých organizácií a profesných združení. Zaregistrovali ho 2. júla 2007. APFSR je členom Európskej federácie profesionálnych fotografov – FEP. APFSR je profesijným združením osobností, pre ktorých je fotografické umenie poslaním a ktoré šíria dobré meno slovenskej fotografie doma a vo svete.

Môj profil na stránke APFSR