SPELEOFOTOGRAFIA 2012 – cena SSJ

Vladimir-Skuta-Klenotnica-02
Vladimír Škuta – Klenotnica-02

Cenu SSJ ( Správa slovenských jaskýň ) získal za cyklus fotografií Klenotnica I. – III. Vladimír Škuta z Bratislavy.
SPELEOFOTOGRAFIA 2012
16. ročník medzinárodnej súťažnej výstavy fotografií s jaskyniarskou tematikou.
Miesto: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská ul. 4, Liptovský Mikuláš
Usporiadateľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenská speleologická spoločnoť, Správa slovenských jaskýň, Múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš
Výstava: 19.9. – 11.11.2012 vo výstavnej sieni Múzea Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov 30 v Liptovskom Mikuláši.

Ministerstvo životného prostredia / tlačové správy – archív

SME / SPELEOFOTOGRAFIA 2012