Najkrajší kalendár 2014 – Čestné uznanie

Vladimír Škuta - Najkrajší kalendar 2014 - Čestné uznanie
Najkrajší kalendár Slovenska 2014 – Čestné uznanie

Saleziánsky kalendár na rok 2014 získal čestné uznanie
(Bratislava, 16. apríla 2014) – Kalendár, ktorý vydali Saleziáni dona Bosca, získal čestné uznanie v súťaži o Najkrajší kalendár Slovenska 2014 v kategórii Nástenné viaclistové – autorské. Na trinástich reportážnych fotografiách predstavil fotograf Vladimír Škuta putovanie relikvie dona Bosca, zakladateľa rehole saleziánov po Slovensku.

“Každodenné putovanie s relikviami bolo pre mňa obrovským zážitkom, ktorý môžem len ťažko opísať. Videl som situácie, ktoré mi ostávajú hlboko v pamäti. Dlhé hodiny som strávil v blízkosti dona Bosca a fotografoval som priebeh návštevy. Fotografií vzniklo oveľa viac, do kalendára sme vybrali tie, ktoré najviac vystihujú krásu a podstatu diela dona Bosca,” spomína Vladimír.

Do 22. ročníka súťaže o Najkrajší kalendár 2014 prihlásilo 30 vystavovateľov spolu 37 kalendárov. Túto jedinú prestížnu súťaž slovenskej kalendárovej tvorby organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici pod záštitou Únie miest Slovenska.

Slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 1. apríla v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v rámci vernisáže víťazných exponátov. Výstava potrvá do 25. apríla a počas roka budú kalendáre vystavené aj v ďalších slovenských mestách.

Zdroj: saleziani.sk