Profesionálni fotografi, členovia APFSR, vystavujú v Poprade.

Tatranská galéria 15. marca 2018  vo svojich priestoroch predstaví tvorbu slovenských fotografov združených v Asociácii profesionálnych fotografov – APFSR.

Asociácia profesionálnych fotografov SR (APFSR) je občianske združenie založené 25. júna 2007 a združujúce profesionálnych a aktívnych fotografov.

APFSR je profesijným združením osobností, pre ktorých je fotografické umenie poslaním a ktoré šíria dobré meno slovenskej fotografie doma a vo svete.
APFSR je členom v Európskej federácií profesionálnych fotografov – FEP, ktoré otvára možnosti prezentácie asociácie na európskej úrovni. Zároveň je to možnosť pre členov získať prestížny európsky certifikát QEP a Master QEP.

Vďaka úspechom v prestížnych zahraničných súťažiach sa slovenská fotografická tvorba stala uznávanou po celom svete. Kvalita prác a kretivita členov APFSR vysoko prekračuje rámec štandardov, ich tvorba je publikovaná v zahraničných médiách a práce vystavované v galériách po celom svete. Týmto APFSR a jej členovia šíria dobré meno Slovenska v zahraničí.


VYSTAVUJÚ:
Martin Vrabko, MQEP│Jano Štovka, MQEP│Peter Svoboda, MQEP│Ivan Čaniga, MQEP│Martin Krystýnek, QEP│Pavol Delej, QEP│Ján Hladík, QEP│Gabriel Lipták, QEP│AňaStruhárova, QEP│Vlado Veverka, QEP│Vladimír Škuta, QEP│Dušan Beňo, QEP│Matej Michalík, EP│Martina Nemčeková, EP│Marek Hajkovský, EP│Vladimír Citriak, EP│MiqoCash, EP│Dušan Holovej, EP│Katarína Grajcaríková, EP│Stano Mihalík│Michal Zahornacký│Peter Čakovský

 

Výstava fotografií Asociácie profesionálnych fotografov Slovenska

Miesto výstavy: Tatranská galéria, Hviezdoslavova 12, Poprad
Vernisáž výstavy: 15. marca  2018 o 17.00 h

Hudobný hosť vernisáže: Peter Bič PROJECT

Trvanie výstavy: do 15. apríla  2018

www.tatragaleria.sk