SPELEOFOTOGRAFIA 2006 – cena SMOPaJ

Cenu SMOPaJ ( Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva ) získal za cyklus fotografií Veľká Stanišovská jaskyňa I. – III. Vladimír Škuta, ml. z Bratislavy.
 
SPELEOFOTOGRAFIA 2006
13. ročník súťažnej výstavy fotografií s medzinárodnou účasťou.
Miesto: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská ul. 4, Liptovský Mikuláš

Usporiadateľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenská speleologická spoločnoť, Správa slovenských jaskýň,  Zväz slovenských fotografov, Liptovský Mikuláš