Výstava členov ZSF 2009 – cena poroty

Cena poroty :   Vladimír ŠKUTA, Bratislava

Na výstave členov Zväzu slovenských fotografov som získal cenu poroty, za fotografiu “Rodinný portrét”.

Výstavná komisia ZSF obdržala na 34. súťažnú výstavu členov zväzu celkove 571 fotografií od 98 autorov, ktorí reprezentujú 37 miest a obcí SR. Z tohto počtu bolo 139 čiernobielych  a 432 farebných fotografií.

Výstavu si môžete pozrieť vo výstavných priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku.

Výstava potrvá do 30.08.2009, po jej skončení bude odoslaná na reprízu do múzea J.M.Petzvala Spišská Belá, Zvolena, Košíc, Žiliny, Považskej Bystrice, Senice a Prahy.